Śledź nas na:Podatek i system podatkowy - pytania i odpowiedzi

1.Omów znane klasyfikację dochodów.

Klasyfikacje dochodów

Dochody bezzwrotne

  • podatki
  • cła
  • opłaty
  • kary
  • wpłaty z zysku NBP

Dochody zwrotne (Przychody)

-z kredytów

-pożyczki

-ze sprzedaży bonów skarbowych i obligacji

Dochody przymusowe

-podatki, opłaty

-kary

-grzywny

Dobrowolne

-pożyczki

-darowizny

-zapisy na rzecz skarbu państwa

Ogólne

-podatki

-cła opłaty

-wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych

Indywidualne

-wpłaty z zysku NBP

-dochody z prywatyzacji

-darowizny

-konfiskaty

Nieodpłatne Odpłatne

-podatki -opłaty

-cła

-darowizny

Krajowe Zagraniczne

-podatki -środki UE

-cła -zagr. darowizny i pożyczki

-opłaty -dochody z emisji obligacji na rynki zagr.

 

Państwowe Lokalne

-od towarów i usług -podatki od nieruchomości

-cła -opłaty lokalne

-wpłaty z zysku NBPZobacz także