Śledź nas na:Polityka finansowa - pytania i odpowiedzi

1.Wyjaśnij pojęcie polityki finansowej.

Świadoma i celowa działalność osób i instytucji polegająca na ustaleniu i realizacji określonych celów za pomocą środków finansowych. Pełni rolę służebną wobec polityki społeczno-gospodarczej. Znaczenie jej jest tym większe im większy jest zakres gospodarki rynkowej oraz finansów publicznych.

POLITYKA działanie państwa lub innego organu publicznego zmierzające do osiągnięcia konkretnych celów w określonych warunkach, określonym miejscu i czasie.

FINANSE zjawiska i procesy pieniężne, w których pieniądz występuje w postaci przepływających strumieni pieniężnych

2. Jakie są cele i środki polityki finansowej?

Instrumentami tworzenia polityki finansowej są:

-ustalenie norm planistycznych (programowanie, planowanie)

-ustalenie norm prawnych

-ustalenie norm indywidualnych (akty i orzeczenia prawno-finansowe)

Ze względu na zakres działania oraz rodzaj metod w ramach polityki finansowej można wyróżnić odrębne jej rodzaje. Np. politykę budżetową, podatkową, kredytową itd.

W ramach polityki budżetowej- politykę dotacji, dopłat do kredytów, obsługi długu publicznego itd.

3. Podaj i omów kryteria polityki finansowej.

Warunki prawidłowej polityki finansowej:

- cele muszą być możliwe do osiągnięcia w danych warunkach, miejscu i czasie a nie tylko teoretycznie

- cele muszą być wzajemnie niesprzeczne

- środki realizacji muszą być dostosowane do celów zarówno merytorycznie jak i pod względem siły oddziaływania

- cele i środki muszą być jasno określone i znane ich adresatom

- prawidłowa polityka finansowa musi respektować określone nieprzekraczalne granice minimalnej stabilności i konsekwencji

- wymaga kompetentnych kadr i odpowiedniego wyposażenia technicznego.

 Zobacz także