Śledź nas na:Polityka finansowa

 1. Istota i pojęcie polityki finansowej
 2. Cele i środki polityki finansowej
 3. Kryteria oceny polityki finansowej
 4. Warunki prawidłowej polityki finansowej
 5. Współczesna polska polityka finansowa

 

Interwencjonizm państwowy
|
V

Funkcje ekonomiczne państwa

 • fiskalna
 • redystrybucyjna
 • stymulacyjna
 • ewidencyjno-kontrolna
|
V
Polityka społeczno-gospodarcza
|
V

Polityka finansowa

 • budżetowa
 • podatkowa
 • kredytowa
 • celna
 • walutowa i dewizowa

 

1) ISTOTA I POJĘCIE POLITYKI FINANSOWEJ

 

Podział potrzeb zaspokajanych poprzez starania indywidualne lub publiczne poprzez aktywność państwa nie jest sztywny ani wyraźny, zmienia się wraz z przeobrażeniami cywilizacyjnymi i kulturowymi.

Każde państwo tworzy warunki bezpieczeństwa ekonomicznego.

 

Od czego zależy zakres i formy ingerencji państwa???

1. poziom rozwoju gospodarczego i aktualna sytuacja ekonomiczna

2. ustrój społeczno polityczny

3. ukształtowanie tradycji

4. preferowane przez władzę państwową doktryny społeczno ekonomiczne

 

Interwencjonizm- ingerencja państwa w sferze życia gospodarczego

 

1)Państwo jest zobowiązane do podejmowania działań chroniących rynek i wzmacniających dodatni wpływ mechanizmu rynkowego na racjonalizację działalności gospodarczej. Działanie mechanizmu

rynkowego powoduje bowiem powstanie dodatnich zjawisk i procesów nieosiągalnych w warunkach nierynkowego procesu regulacji

2)Łagodzenie ujemnych skutków działania mechanizmu rynkowego np. dysproporcje w podziale dochodu narodowego, cykliczność procesów gospodarczych, występowanie monopolistów.

 

Wypełnianie przez państwo tych funkcji odbywa się w ramach realizacji makroekonomicznej polityki społeczno gospodarczej, której jednym z podstawowych członów jest polityka finansowa.Zobacz także