Śledź nas na:Finanse publiczne - pytania i odpowiedzi

1. Przedstaw klasyfikacje jednostek sektora finansów publicznych.

Wyróznia się:

Jednostki sektora finansów publicznych działające w sferze nauki,edukacji i kultury(PAN i jej instytuty,,państwowe szkoly wyższe,jednostki badawczo rozwojowe ,instytucje kultury)

Jednostki działające w sferze ochrony zdrowia (publiczne zakłady opieki zdrowotnej)

Jednostki działające w sferze administracji publicznej i gospodarki (agencje rządowe ,fundacje prawa publicznego)

 

1) organy władzy publ , 2)gminy, powiaty, samorząd województwa(jst) oraz ich zwiazki 3)jedn budż, zakłady budz, i gosp pomocn jedn budż, 4)państwowe i samorządowe fundusze celowe. 5) państwowe szkoły wyzsze 6) jedn badawczo-rozwojowe, 7)samodzielne publ zakłady opieki zdr 8) pańtwoee i samorząd instytucje kultury, 9)ZUZ, KRUS, 10) NFZ 11) PAN 12) inne państwowe lub samorządowe os.pr. utworzone na podstawie odrebnych ustaww celu wykonywania zadan publ, z wyłaczeniem banków, przedsiebirostw, społek pr handl.

PODSEKTORY: rządowy, samorządowy i US

 

Jednostki działające w sferze nauki itp. oraz ochrony zdrowia posiadają cechy:

-działają jako państwowe lub samorządowe osoby prawne, w obrocie prawnym występują we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność

-Skarba Państwa nie ponosi odpowiedzialności za ich zobowiązania

-prowadzą samodizlną działalnośc w zakresie określonym ustawowo i w tym celu są wyposażone w majątek będący własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

-przypisane im zadania są pełnione w postaci usług nieodpłatnych, odpłatnych,lub częściowo odpłatne

-uzyskują przychody własne, w zależności od realizowanych zadań, dlatego dlatego róznym stopniu korzystają z dotacji bużetowych

-mogą pozyskiwac dodatkowe środki finansowe poprzez prowadzenie wyodrębnionej działalności gospodarczej,

 

Agencje rządowe oraz fundusze prawa publicznego:

-państwowe osoby prawne powoane na podstawie odrębnych ustwa regulujących ich całokształt organizacyjno- prawny,cele działania oraz prowadzenie gospodarki finansowej

-poprzez agencje prowadzona jest działalność interwencyjna państwa

-fundacje powstają wtedy gdy państwo przeznacza majątek do realizacji celu,który należy do zakresu działania władzy będącej fundatorem oraz wspiera realizację tego celu ze środków publicznych

Centralny Fundusz Ochrony Gruntów RolnychZobacz także