Śledź nas na:Prawo finansowe

Prawo finansów publicznych jest gałęzią prawa, jest to całokształt norm prawnych regulujących stosunki finansowe zaliczane do finansów publicznych.

Prawo finansów publicznych obejmuje wiedzę z zakresu

  • część ogólna pfp
  • prawo walutowe i dewizowe
  • prawo dochodów publicznych
  • prawo sektora finansów publicznych

Normy prawa finansów publicznych z punktu widzenia funkcji jakie pełnią podzielić można na

1. normy prawa materialnego- regulują prawa i obowiązki w charakterze pierwotnym tj. ustanawiają rozmaite prawa i obowiązki związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych

2. normy proceduralne regulują zasady postępowania uczestników stosunków rynkowych

3. normy prawa ustrojowego

ŹRÓDŁA PRAWA FINANSÓW PUBLICZNYCH

-konstytucja

-ustawa

-rat. Umowy międzynarodowe

-rozporządzenia

-przepisy UE

Cechy źródeł prawa finansów publicznych

1. brak kodyfikacji

2. rozbudowana regulacja prawna obejmująca wiele rozproszonych, różnej rangi aktów prawnych

3. częste zmiany aktów prawnych o zróżnicowanym charakterze

4. występowanie systemu delegacji dla RM, ministra finansów, odesłań do aktów niższego rzędu bez merytorycznych rozstrzygnięć

5. zmienny zakres przedmiotowy

6. coraz większa jednolitość regulacji prawnych dla poszczególnych podmiotów własności o odmiennym statusie prawa

 

ZWIĄZKI MIEDZY PRAWEM FINANSÓW PUBLICZNYCH A INNYMI GAŁĘZIAMI PRAWA

1. PFP wykorzystuje prawne pojęcia wykształcone na gruncie innych gałęzi prawa

2. istnieją obszary granicznej regulacji prawnej. Określone instytucje prawne regulowane są po części normami zaliczanymi do innych gałęzi prawa

3. niektóre instytucje materialnego prawa finansów publicznych nie są wyposażone w odrębne procedury lecz korzystają z uregulowań proceduralnych innych dziedzin prawa

4. PFP Związane jest z prawem karnym, które przewiduje sankcje karne za niektóre działania naruszające przepisy prawa finansów publicznych.Zobacz także