Śledź nas na:Związki prawa finansów publicznych innymi gałęziami prawa

1.Podaj, z jakimi gałęziami prawa finansów publicznych pozostaje w związku i w czym się on przejawia.

- PFP wykorzystuje prawne pojęcia wykształcone na gruncie innych gałęzi prawa

- istnieją obszary granicznej regulacji prawnej. Określone instytucje prawne regulowane są po części normami zaliczanymi do innych gałęzi prawa

- niektóre instytucje materialnego prawa finansów publicznych nie są wyposażone w odrębne procedury lecz korzystają z uregulowań proceduralnych innych dziedzin prawa

- PFP Związane jest z prawem karnym, które przewiduje sankcje karne za niektóre działania naruszające przepisy prawa finansów publicznych

 

2.Wymien i omów zasady ogólne prawa finansowego.

Prawo finansów publicznych jest gałęzią prawa, jest to całokształt norm prawnych regulujących stosunki finansowe zaliczane do finansów publicznych

 

Prawo finansów publicznych obejmuje wiedzę z zakresu

-część ogólna pfp

-prawo walutowe i dewizowe

-prawo dochodów publicznych

-prawo sektora finansów publicznych

 

Normy prawa finansów publicznych z punktu widzenia funkcji jakie pełnią podzielić można na

1. normy prawa materialnego- regulują prawa i obowiązki w charakterze pierwotnym tj. ustanawiają rozmaite prawa i obowiązki związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych

2. normy proceduralne regulują zasady postępowania uczestników stosunków rynkowych

3. normy prawa ustrojowego

 

3.Scharakteryzuj podmioty czynne i bierne prawa finansowego.

Podmioty bierne:

-sankcje systemowe

- sankcje wynikające z naruszenia dyscypliny finansowej.

- sankcja karna i karno skarbowa

- sankcje administracyjne

- sankcje cywilne

- sankcje finansowe

Podmioty czynne:

- odpowiedzialność konstytucyjna i karna, administracyjna

 Zobacz także